http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge pluimvee

Scroll to top

Top

Regelmatige controles

Regelmatige controles

De betrouwbaarheid van het Label Rouge veronderstelt de inachtneming door de gehele keten van de criteria die zijn vastgelegd in de voorschriften.

Alle productie-etappen van het Label Rouge pluimvee worden dus gecontroleerd, en wel op verschillende niveaus:

  • intern door de ondernemingen zelf (zelfcontrole),
  • door het ODG, in alle houderijen en ondernemingen van de keten (interne controle),
  • door een instantie die de certificaten toekent (externe controle). Als onafhankelijke, onpartijdige en bevoegde instantie moet zij officieel erkend zijn door het INAO. Zij moet zich conformeren aan de Europese norm EN 45011 betreffende zodanige instanties en is geaccrediteerd door de COFRAC.

De controles hebben betrekking op:

  • de productiewijze,
  • de eindproducten.

In totaal worden er jaarlijks uitgevoerd:

  • meer dan 20.000 controles in de landbouwbedrijven;
  • meer dan 1.600 controles in broederijen, slachthuizen, voederfabrieken, uitsnijderijen…;
  • meer dan 200 controles in de winkels;
  • meer dan 8.000 analyses van het pluimveevoeder, bacteriologische- en smaakanalyses van de eindproducten…