http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge pluimvee

Scroll to top

Top

Het verkrijgen van het keurmerk, een gezamenlijke aanpak

Het verkrijgen van het keurmerk, een gezamenlijke aanpak

Een gezamenlijke aanpak, vertrekkende van een duidelijk bestek

Alleen een zogenaamd ODG (Organisme de Défense et de Gestion) is bevoegd tot het aanvragen van een Label Rouge. Zo’n ‘Beschermings- en Beheersorganisme’ moet bestaan uit alle betrokken deelnemers in de totstandkoming van het product: broederij, houderijen, voederfabrikanten, slachthuizen.

Om het label te kunnen krijgen, stelt het ODG de voorschriften op waarin heel precies de eigenschappen van het product beschreven staan, de productieomstandigheden en de controlemiddelen waaraan het is onderworpen. Wat betreft het pluimvee gaat dit vanaf de selectie van de kuikens tot aan het eindproduct.

Het Label Rouge verwijst naar de gezamenlijke aanpak van de gehele keten. Het ODG is een bevoorrecht overlegorgaan van professionele partners. Het is belast met het beheer van het label en responsabiliseert de verschillende partners. Het ziet toe op het naleven van de voorschriften en de ethiek en het werken in de geest van het ‘Label Rouge’.