http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge pluimvee

Scroll to top

Top

Wat zijn dat, Label Rouge-Eieren?

Wat zijn dat, Label Rouge-Eieren?

Label Rouge-eieren zijn eieren die zijn gelegd door kippen die, net als het andere Label Rouge-pluimvee, op de boerderij worden gehouden in de open lucht.

De eieren met Label Rouge-keurmerk bestaan sinds 1998. Ze worden geproduceerd overeenkomstig de voorschriften van het Label Rouge, dat officieel door de Franse overheid gehomologeerd is.
De Label Rouge-eieren zijn momenteel afkomstig van 11 Beschermings- en Beheersorganen en volgen 14 verschillende lijsten met voorschriften. Er zit dus volop beweging in de keten van de Label Rouge-eieren.

 

Een landbouwsysteem dat alles verandert

Wijze van productie Eieren van kooikippen
(1)
Eieren van kippen
in een scharrelstal
(1)
Eieren van kippen in de open lucht
(1)
Eieren van Label Rouge-kippen in de open lucht
Houderijsysteem Binnen Binnen In de open lucht In de open lucht
Omvang van de houderij Geen maximale omvang
(tot 300.000 kippen)
Geen maximale
omvang
Geen maximale omvang 2 stallen van maximaal 6.000 legkippen
Bezettings- dichtheid in het kippenhok 750 cm²/kip
(= 13 kippen/m²)
2.000 cm²/kooi
9 kippen/nuttige m², met mogelijkheid tot 4 niveaus 9 kippen/nuttige m², met mogelijkheid tot 4 niveaus 9 kippen/m² op de grond
(één enkel niveau)
Uitloopruimte in de open lucht - - minimaal 4 m² / kip = 2.500 kippen / ha minimaal 5 m² / kip
= 2.000 kippen / ha
Voeder van de legkippen Geen vereisten Geen vereisten Geen vereisten 100 % plantaardig, mineraal en vitaminerijk voeder, waarvan minimaal
50 % granen, zonder synthetische kleurstof
Rapen van de eieren Geen vereisten Geen vereisten Geen vereisten Ten minste 2 maal per dag
Termijn tussen de datum van leggen en verpakking Geen vereisten Geen vereisten Geen vereisten Maximaal 4 dagen
Kwaliteitsgarantie van het ei - - - Regelmatige controle via perceptuele tests
Controle door derden - - - Erkende instantie die het certificaat afgeeft

(1) Europese normen: verordening 1999/574/CE van de commissie van 19 juli 1999 tot vaststelling van de minimale normen voor de bescherming van legkippen