http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge-fågel

Scroll to top

Top

Nyckeltal inom sektorn

Nyckeltal inom sektorn

Label Rouge fjäderfäuppfödning

Label Rouge omfattar:

  • 30 kvalitetsgrupper utspridda över olika franska regioner
  • omkring 5000 fjäderfägårdar som producerade kött och ägg
  • omkring 250 företag (kläckningsanläggningar, fodertillverkare, slakterier och beredningsföretag)

Produktion av Label Rouge-fågel

Den årliga produktionen av märkta Rouge-märkta djur är 105 miljoner. Av dessa är 90 % kycklingar, vilket motsvarar 16 % av den totala kycklingproduktionen i Frankrike.

Hushållens köp av Label Rouge-fågel

Cirka två av tre hela kycklingar som säljs i Frankrike har märkningen Label Rouge.

Export av Label Rouge-fågel

5 % av Label Rouge-fjäderfä exporteras varje år. Av dessa är 88 % kycklingar (hela eller styckade), vilket motsvarar nästan 5000 ton/år.