http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge-fågel

Scroll to top

Top

En officiell garanti

Ett skyddat geografiskt ursprung

27 Juni 2019 Label Rouge utvecklades för fågel genom ett kollektivt, regionalt initiativ som involverar regionens hela produktionssektor, från fågeluppfödare till bearbetningsanläggning. Produktionen av Label Rouge traditionell fågel är därför djupt rotad i de franska regionerna. Karta över de 34 skyddade geografiska beteckningar För att betona vikten av regionala jordbrukstraditioner identifieras de flesta Label Rouge-fåglar genom en SGB (skyddad geografisk beteckning), [...]UPPTÄCK

Noggranna regelbundna inspektioner

27 Juni 2019 För att göra Label Rouge-produkter 100 % tillförlitliga måste hela produktionskedjan uppfylla alla kriterier som föreskrivs av riktlinjerna. Detta i sin tur betyder att Label Rouge traditionell fågel måste inspekteras noggrant vid samtliga produktionsstegen genom: Intern inspektion av företaget (självinspektion) Inspektioner av ODG (Label Rouge-organisationen) på alla platser där fågeluppfödning äger rum och på samtliga företag i kedjan [...]UPPTÄCK

Officiellt erkännande

27 Juni 2019 Genom det franska nationella institutet för ursprung och kvalitet (Institut National de l’Origine et de la Qualité, INAO) belönar staten Label Rouge med en QG (Quality Group) efter noggrann undersökning och godkännande av dess egenskaper. Utdelningen av Label Rouge gäller inte för en obegränsad tid. Den kan när som helst dras tillbaka vid uppkomst av fel [...]UPPTÄCK

Ett kollektivt tillvägagångssätt grundat på en uppsättning av riktlinjer

27 Juni 2019 Endast en ”Label Rouge-organisation” (ODG), bestående av samtliga partners som är involverade i produkten (kläckerier, fågeluppfödare, fodertillverkare, slakterier), är behörig att ansöka om Label Rouge. För att erhålla Label Rouge måste ODG upprätta riktlinjer som exakt definierar produktens egenskaper, anger hur den producerades och vilken typ av inspektionsmetoder som har använts. För fågel sträcker sig denna [...]UPPTÄCK

Informationen på Label Rouge-märkningen är reglerad

27 Juni 2019 För varje Label Rouge-produkt måste etiketten ange de egenskaper som är certifierade av Label Rouge. Etiketten innehåller också ett individuellt identifikationsnummer, som är nyckeln till spårbarheten av Label Rouge traditionell fågel. Identifikationsnumret ger möjlighet att spåra fågelns bakgrundshistorik från ögonblicket den kläcktes till butiken. UPPTÄCK