http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge-fågel

Scroll to top

Top

Ett kollektivt tillvägagångssätt grundat på en uppsättning av riktlinjer

Ett kollektivt tillvägagångssätt grundat på en uppsättning av riktlinjer

Endast en ”Label Rouge-organisation” (ODG), bestående av samtliga partners som är involverade i produkten (kläckerier, fågeluppfödare, fodertillverkare, slakterier), är behörig att ansöka om Label Rouge.

För att erhålla Label Rouge måste ODG upprätta riktlinjer som exakt definierar produktens egenskaper, anger hur den producerades och vilken typ av inspektionsmetoder som har använts. För fågel sträcker sig denna process från hur småkycklingar väljs ut ända till slutprodukten. Label Rouge är ett kollektivt tillvägagångssätt som används av hela produktionskedjan. ODG är ett särskilt forum för professionell konsultation och partnerskap. Organisationen förvaltar Label Rouge och sporrar ansvaret hos alla partners och främjar det strikta och etiska tillvägagångssättet som är en väsentlig del av Label Rouge-andan.