http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge-fågel

Scroll to top

Top

Traditionella djurhållningsmetoder gör stor skillnad

Traditionella djurhållningsmetoder gör stor skillnad

Beträffande…
djuromsorg
Label Rouge traditionell fågel är frigående fåglar uppfödda utomhus där de får ströva fritt hela dagen lång. Vet du vad det är för skillnad mellan fåglar som föds upp utomhus och fåglar som föds upp i fullständig frihet? Fåglar uppvuxna utomhus föds upp i utomhusburar där de måste ha minst 2 m² markyta per fågel, medan de som tillåts att röra sig helt fritt kan vandra var de vill eftersom de inte begränsas av staket.

miljöskydd:
Label Rouge-lantbrukare använder hållbara produktionsmetoder och följer traditionen med lokal uppfödning som är starkt rotad i de franska regionerna

smak:
Label Rouge traditionell fågel smakar bättre än standardfågel. Smakexperter och konsumentpaneler kontrollerar dess sensoriska egenskaper varje år genom blindprovningar. Alla Label Rouge fågelprodukter garanteras med den officiella loggan.

Detta är en fullständig förändring i jämförelse med industriell fågeluppfödning: bedöm själv!

metod Standard-kyckling Label Rouge traditionell kyckling
Ras Snabbväxande Långsamt växande härdiga raser
Slaktålder 35 till 40 dagar Minst 81 dagar
Uppfödningsmetod Uppfödd i ladugård/bur Frigående eller fullständig frihet
Storlek på hönshuset Ingen standard (upp till 2 000 m²) Max 400 m²
Beläggningstäthet i hönshuset 20 till 25 kycklingar per m² Max 11 kycklingar per m²
Frigående område - – 2 m² per fågel för benämningen ”frigående”
– obegränsat utrymme för benämningen ”fullständig frihet”
Foder Ingen standard 100 % växter, mineraler och vitaminer, minst 75 % är spannmål
För att garantera en överlägsen kvalitet på fågeln - Regelbundna inspektioner med sensoriska analyser
Inspektioner från tredje part - Godkänt certifieringsorgan

De fem huvudprinciperna på vilka Label Rouge traditionell fågel grundas är:
  • Härdiga raser, utvalda för sin långsamma tillväxt, deras utmärkta kött och sättet varpå de anpassar sig till frigående uppfödningsmetoder.
  • Produktionsmetoder med frigående fåglar utomhus eller fåglar i fullständig frihet fåglarna föds upp i små flockar och ges rikligt med utrymme, gräs och skugga.
  • 100 % växtbaserat djurfoder, huvudsakligen spannmål (minst 70 till 75 % beroende på ras), med extra proteintillskott (ärtor, sojabönor med mera).
  • Fågeln föds upp under en längre period (omkring två gånger längre än standardfågel), vilket gör att köttet är mycket fastare och mer smakrikt.
  • Säkrare standarder för hälsa och hygien, systematiska inspektioner i produktionens alla steg.