http://www.volaillelabelrouge.com/wp-content/themes/extranews Image Image Image Image Image Image Image Image

Synalaf | Label Rouge-fågel

Scroll to top

Top

Noggranna regelbundna inspektioner

Noggranna regelbundna inspektioner

För att göra Label Rouge-produkter 100 % tillförlitliga måste hela produktionskedjan uppfylla alla kriterier som föreskrivs av riktlinjerna.

Detta i sin tur betyder att Label Rouge traditionell fågel måste inspekteras noggrant vid samtliga produktionsstegen genom:

  • Intern inspektion av företaget (självinspektion)
  • Inspektioner av ODG (Label Rouge-organisationen) på alla platser där fågeluppfödning äger rum och på samtliga företag i kedjan (intern inspektion)
  • Inspektioner utförda av ett certifieringsorgan (extern inspektion). Certifieringsorganet måste vara erkänt som självständigt, opartiskt, kompetent samt måste vara godkänt av INAO. Det måste uppfylla den europeiska standarden (EN 45011) som tillämpas för certifieringsorgan och inneha en COFRAC-ackreditering

Inspektionerna omfattar:

  • Produktionsmetoder
  • Slutprodukter

Sammanlagt utförs 20 000 inspektioner på fågelgårdar varje år:

  • Över 1 600 företag inspekteras (kläckerier, slakterier, fodertillverkare, styckningsanläggningar)
  • Över 1 200 affärslokaler inspekteras
  • Över 8 000 analyser utförs (på fågelfoder, bakteriologiska och sensoriska analyser)